Geschiedenis


In 1905 werd rederij Ouwehand opgericht. Het bedrijf startte met één houten zeillogger.Drie jaar later werd er een bedrijfspand aangekocht, en zo begon de groei van Ouwehand. Tijdens de eerste wereldoorlog brandde het gehele bedrijfspand af, maar ondanks deze tegenslag maakte Ouwehand een doorstart. In 1939 begon de Tweede wereldoordlog waardoor er niet meer uitgevaren kon worden. Aangezien visvangst niet meer mogelijk was werd overgegaan op het pellen van garnalen, totdat er in 1945 weer haring gevangen kon worden. De vangsten waren dat jaar zeer goed en dit gaf Ouwehand de mogelijkheid om te moderniseren en uit te breiden. Door de jaren heen heeft het bedrijf op verschillende plekken gezeten, maar uiteindelijk is Ouwehand in 1994 verhuisd naar een geheel nieuw bedrijfscomplex op industrieterrein 't Heen in Katwijk, waar Ouwehand nog steeds is gevestigd. Hier wordt de vis onder ideale omstandigheden verwerkt tot tal van eindproducten.                                                                                                                                                                                                                                     

Ouwehand is in 2009 in handen van de Katwijkse rederij Parlevliet en van der Plas gekomen. Dit betekent dat Ouwehand effectiever te werk kan gaan, aangezien men nu dichter bij de bron zit en de eerste keus heeft wat de gevangen haring betreft. Dit zorgt ervoor dat Ouwehand de beste kwaliteit kan blijven aanbieden, want kwaliteit staat uiteraard voorop. Momenteel is Ouwehand marktleider in Nederland als het gaat om visproducten. Er zijn ongeveer 100 personeelsleden werkzaam, waarvan het grootste deel in de Katwijkse fabriek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       De visserij staat al enige jaren in een kritisch daglicht. Daarom worden de regels voor de quotering continu aangepast. Ook zijn de brandstofkosten erg hoog, en hebben milieuorganisaties steeds meer invloed op de reders. Dit dwingt de reders om op een verantwoorde en duurzame manier met de visstand om te gaan. Vandaag de dag is het visserijbeleid toegespitst op een proces dat samenkomt in een woord dat de naam MSC draagt. Het MSC certificaat houdt in dat de visserij op een duurzame wijze geschiedt, dat er natuurvriendelijke vangstmethoden worden gehanteerd worden, en dat de bodemschade beperkt blijft en de bijvangst geminimaliseerd wordt. Dit geldt niet alleen voor Nederland, maar overal ter wereld. Bij visserij volgens dit keurmerk worden visstanden duurzaam beheerd en wordt zo min mogelijk schade toegebracht aan het leven in zee. MSC is een onafhankelijke internationale organisatie, in 1996 opgericht door het Wereld Natuurfonds, in samenwerking met Unilever. Koninklijke Ouwehand kan met trots zeggen dat al haar producten MSC gecertificeerd zijn ! Wij zullen er ook in de toekomst alles aan doen om aandacht te blijven schenken aan de duurzame visserij, en al onze visproducten MSC-gecertificeerd te houden. Het MSC-label kunt u terugvinden op al onze verpakkingen, zowel in de supermarkten als bij uw vertrouwde vishandel.